Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 28 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 01:11 06/01/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 20
( Tuần 2 năm 2014, từ 06/01/2014 đến 12/01/2014 )

Sở Giáo Dục & Đào Tạo TT.Huế                       

   Trường THPT Bùi Thị Xuân                                      

 

KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN VẬT LÝ – KTCN

Tuần: 20 (từ ngày 06/01 đến ngày 12/01/2014)

1. Dạy theo phân phối chương trình, dạy qua chương trình học kì II.

2. Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường trước một tuần,  chậm nhất là vào thứ 6 hàng tuần để tổ phó theo dõi và kiểm tra.

3. GV nhận bài thi và trả cho học sinh. Lưu ý: điều chỉnh điểm thi nếu có sai sót.

4. Báo cáo chất lượng bộ môn cho tổ: chậm nhất là ngày 9/01/2014

5. Họp tổ chuyên môn: sáng thứ 5, ngày 9/1/2014, sau tiết 3.

          + Rút kinh nghiệm đề thi học kì I

          + Đánh giá các tiết thao giảng còn lại

          + Kiểm tra hồ sơ sổ sách

          + Triển khai kế hoạch BDTX

 

 

                                                                             Thay mặt TTCM/ Tổ Phó

  

                                                                                     Trần Anh Trung

Tải file
Các tin khác