Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 28 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 22:39 17/01/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 20
( Tuần 2 năm 2015, từ 05/01/2015 đến 11/01/2015 )

Sở Giáo Dục & Đào Tạo TT.Huế                       

   Trường THPT Bùi Thị Xuân                                       

 

KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN VẬT LÝ – CN

Tuần: 20 (từ ngày 05/01đến ngày 10/01)

 

 

 

 

1. Tiến hành dạy chương trình HKII theo phân phối chương trình.

2. Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường trước một tuần, chậm nhất là vào thứ 6 hàng tuần để TTCM theo dõi và kiểm tra.

3. GV hoàn thành nhập điểm lên cổng QLTTGDĐT chậm nhất là ngày 07/01.

4. GV nộp hồ sơ, giáo án, sổ sách cá nhân của HKI tại phòng thực hành chậm nhất là sáng thứ năm ngày 08/01 cho TTCM và TPCM kiểm tra.

5. Họp tổ chuyên môn và công đoàn ngày thứ năm 08/01 lúc 15h30.

6. GV hoàn thành ghi điểm vào sổ GT&GĐ chậm nhất là ngày 09/01.                                                                                                                     

                                                                                      TTCM

                                                                              Đỗ Thị Hương Giang

Các tin khác