Dạy tức là học hai lần''

Ngày 20 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 00:31 18/05/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 37
( Tuần 20 năm 2015, từ 11/05/2015 đến 17/05/2015 )

Sở Giáo Dục & Đào Tạo TT.Huế                       

   Trường THPT Bùi Thị Xuân                                       

 

KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN VẬT LÝ – CN

Tuần: 37 (từ ngày 11/05 đến ngày 16/05)

Các tin khác