Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 20 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 00:31 18/05/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 38
( Tuần 21 năm 2015, từ 18/05/2015 đến 24/05/2015 )

Sở Giáo Dục & Đào Tạo TT.Huế                       

   Trường THPT Bùi Thị Xuân                                       

 

KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN VẬT LÝ – CN

Tuần: 38 (từ ngày 18/05 đến ngày 23/05)

 

1. Tiến hành dạy chương trình HKII theo phân phối chương trình.

2. Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường trước một tuần, chậm nhất là vào thứ 6 hàng tuần để TTCM theo dõi và kiểm tra.

3. Tiếp tục triển khai dạy ôn tập phụ đạo cho HS lớp 12.

          Thầy/cô cho HS làm bài kiểm tra hướng dẫn sửa đề mẫu của Bộ GD&ĐT và ôn tập lại các kiến thức liên quan trong sáu tiết.

4. Phân công dạy thay th.Hoàng đi tập huấn và cô Vân.

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

2 S

10B6 – C.Đào

 

 

10B – C.Đào

3 S

 

 

 

10B – Th.Hoàng

1 C

 

11B8 – C.Nhơn

11B10 – Th.Trị

 

2 C

 

 

10B13– Th.Hiền

 

3 C

 

11B10 – C.Nhơn

 

10B13 - C.Nhơn

4 C

 

11B9 - Th.Hoà

 

 

5 C

 

11B9 - Th.Hoà

 

 

 

5. Bồi dưỡng thường xuyên

          Tổ CM họp xét kết quả bồi dưỡng thường xuyên theo công văn hướng dẫn của Sở GD&ĐT cả ngày thứ sáu 22/05.

6. Các tổ chuyên môn kiểm tra hồ sơ giáo viên cả ngày thứ bảy 23/05. Hoàn thành các hồ sơ thanh tra toàn diện giáo viên.

                            

 

                                                                                      TTCM

                                                                              Đỗ Thị Hương Giang

Các tin khác