Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 22:39 17/01/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 21
( Tuần 3 năm 2015, từ 12/01/2015 đến 18/01/2015 )

Sở Giáo Dục & Đào Tạo TT.Huế                       

   Trường THPT Bùi Thị Xuân                                       

 

KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN VẬT LÝ – CN

Tuần: 21 (từ ngày 12/01đến ngày 17/01)

 

 

 

 

1. Tiến hành dạy chương trình HKII theo phân phối chương trình.

2. Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường trước một tuần, chậm nhất là vào thứ 6 hàng tuần để TTCM theo dõi và kiểm tra.

3. Phân công dạy thay thầy Dũng đi công tác

Tiết

Thứ 4

Thứ 5

1

 

12B1-Th.Hoàng

2

 

12B2-Th.Trung

3

12B2-Th.Trung

 

4

12B1-Th.Hoàng

 

5

12B2-Th.Hoàng

 

 

4. Họp tổ chuyên môn lúc 15h30 ngày thứ năm 15/01 để đánh giá hồ sơ cá nhân ở HKI và sơ kết HKI

                                                                                                        

                                                                                      TTCM

                                                                              Đỗ Thị Hương Giang

Các tin khác