Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 22:20 06/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 35 năm 2013, từ 26/08/2013 đến 01/09/2013 )

Sở Giáo Dục & Đào Tạo TT.Huế Trường THPT Bùi Thị Xuân KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN VẬT LÝ – KTCN Tuần: 01 (từ ngày 26/08 đến ngày 31/08) 1. Bắt đầu dạy theo phân phối chương trình. 2. Lập kế hoạch tổ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy. 3. Chủ nhiệm bám lớp và theo kế hoạch: Biên chế ban cán sự... 4. Thống nhất phân phối chương trình và các tiết tự chọn bám sát khối 10,11,12. 5. Phân công GV soạn bài tập bám sát. 6. Chuẩn bị danh sách bồi dưỡng học sinh giỏi khối 12 và 11. TTCM Đỗ Thị Hương Giang
Các tin khác