Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 20 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 00:30 14/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 35 năm 2014, từ 25/08/2014 đến 31/08/2014 )

Sở Giáo Dục & Đào Tạo TT.Huế                       

   Trường THPT Bùi Thị Xuân                                       

 

KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN VẬT LÝ – CN

Tuần: 01 (từ ngày 25/08 đến ngày 30/08)

 

1. Bắt đầu dạy theo phân phối chương trình.

2. Lập kế hoạch tổ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy.

3. Chủ nhiệm bám lớp và theo kế hoạch: Biên chế ban cán sự...

4. Thống nhất phân phối chương trình và các tiết tự chọn bám sát khối 10,11,12.

5. Phân công GV soạn bài tập tự chọn bám sát

 + C.Giang soạn bài tập tự chọn bám sát lớp 12

 + Th.Hiền soạn bài tập tự chọn bám sát lớp 11

 + Th.Trung soạn bài tập tự chọn bám sát lớp 10

6. Chuẩn bị danh sách bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12.

          GV dạy lớp 11 năm học 2013 – 2014 lập danh sách 2HSG/1ớp gửi cho TTCM để lập danh sách bồi dưỡng HSG lớp 12.

 

                                                                                      TTCM

                                                                              Đỗ Thị Hương Giang

Các tin khác