Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 20 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 21:31 03/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 35 năm 2015, từ 24/08/2015 đến 30/08/2015 )

KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN VẬT LÝ – CNCN

Tuần: 01(từ ngày 24/08/2015 đến ngày 29/08/2015)

 

1.   Bắt đầu dạy theo phân phối chương trình.

2.   GV lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên trang Web.

3.   Lập kế hoạch tổ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy.

4.   Giáo viên chủ nhiệm bám lớp và theo kế hoạch nhà trường.

5.   Thống nhất phân phối chương trình và các tiết tự chọn bám sát khối 10,11,12

6.   Phân công GV soạn bài tập tự chọn bám sát

 + Thầy Trung soạn bài tập tự chọn bám sát lớp 10

 + Thầy Hoàng soạn bài tập tự chọn bám sát lớp 11

 + Thầy Hòa soạn bài tập tự chọn bám sát lớp 12

7.  Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HSG lớp 12

    - Phân công GV dạy bồi dưỡng: Thầy Hòa; Thầy Trung; Thầy Trị; Cô Giang.

    - Thống nhất nội dung dạy bồi dưỡng.

Lớp 

Nội dung dạy

Số tiết dạy

Họ tên giáo viên dạy

Chương trình Vật lý 11

Tĩnh điện

Dòng điện không đổi

Khúc xạ ánh sáng

Các dụng cụ quang

6

Trần nguyên Trị

 

Chương trình Vật lý 10

Động lực học chất điểm  

Tĩnh học vật rắn

Chất khí

6

 

Hồ Văn Hòa

 

Chương trình Vật lý 12

Động lực học vật rắn

Dao động cơ

Mạch dao động

14

 

Đỗ Thị Hương Giang

 

Chương trình Vật lý 12

Điện xoay chiều

Ôn tập(Đề thi thử)

14

 

Trần Anh Trung

 

    - Danh sách học sinh.

STT

Họ tên học sinh

Lớp

Ghi chú

1

Nguyễn Đình Dũng

12B9

 

2

Phan Thị Hà

12B7

 

3

Bạch Thị Thanh Hồng

12B4

 

4

Dương Thị Thu

12B1

 

Các tin khác