Dạy tức là học hai lần''

Ngày 28 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 00:31 14/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 36 năm 2014, từ 01/09/2014 đến 07/09/2014 )

Sở Giáo Dục & Đào Tạo TT.Huế                       

   Trường THPT Bùi Thị Xuân                                       

 

KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN VẬT LÝ – CN

Tuần: 02 (từ ngày 01/09 đến ngày 06/09)

 

1. Dạy theo phân phối chương trình đã thống nhất.

2. Chủ nhiệm bám lớp và theo kế hoạch chung của trường:

3. GV lên lịch báo giảng ở cả sổ và trên trang Web, chuyên môn kiểm tra hàng tuần vào thứ bảy.

4. Họp tổ chuyên môn lúc 9h30 ngày 4/9/2014

+ Phổ biến quy chế chuyên môn.

+ Lập kế hoạch năm học của tổ và cá nhân.

+ Đăng kí danh hiệu thi đua và tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm.

+ Lập danh sách GV tham gia dự Hội thi Giáo viên dạy giỏi THPT cấp trường.

+ Lập danh sách GV thanh tra toàn diện

+ Thống nhất nội dung bài tập tự chọn bám sát môn Vật lý cho cả ba khối

 + Lên kế hoạch bồi dưỡng HSG lớp 12

   - GV dạy lớp 11 năm học 2013 – 2014 lập danh sách 2HSG/1ớp gửi cho TTCM để lập danh sách bồi dưỡng HSG lớp 12.

   - Phân công GV dạy bồi dưỡng

   - Thống nhất nội dung dạy bồi dưỡng

 + Phân công GV hướng dẫn SV kiến tập (22/9 – 22/11)

5. GV xem dự thảo kế hoạch hoạt động của Đoàn và Hội Chữ Thập Đỏ để ở tủ báo giảng, cho ý kiến góp ý trong buổi họp tổ.

 

                                                                                      TTCM

                                                                              Đỗ Thị Hương Giang

 

Các tin khác