Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 21:41 03/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 36 năm 2015, từ 31/08/2015 đến 06/09/2015 )

KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN VẬT LÝ – CNCN

Tuần: 02 (từ ngày 31/08/2015 đến ngày 06/09/2015)

1.   Giảng dạy đúng theo phân phối chương trình.

2.   GV lên lịch báo giảng ở cả sổ và trên trang Web, chuyên môn kiểm tra hàng tuần vào thứ bẩy.

3.  GV để sổ báo giảng đúng nơi quy định.

4.  GV nhận xét và ký sổ đầu bài sau tiết dạy, BGH kiểm tra cuối mỗi tuần học.

5.  GVCN lớp bám lớp và thực hiện theo kế hoạch chung của trường.

6.   Tiến hành dạy bồi dưỡng HS giỏi lớp 12 theo kế hoạch: Thầy Trị

     GV dạy đánh vắng và báo TTCM sau buổi dạy.

     GV dạy ký sổ đầu bài sau buổi dạy (sổ đầu bài ở phòng giám thị)

7.  Cô Đào soạn đồ dùng dạy học theo PPCT để GV sử dụng.

8.  GV dự lễ khai giảng năm học 2015 – 2016  đầy đủ và đi đúng thời gian.

                                                                                                                    TTCM

Các tin khác