Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 22:21 06/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 37 năm 2013, từ 09/09/2013 đến 15/09/2013 )

Sở Giáo Dục & Đào Tạo TT.Huế Trường THPT Bùi Thị Xuân KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN VẬT LÝ – KTCN Tuần: 03 (từ ngày 09/09 đến ngày 14/09) 1. Dạy theo phân phối chương trình đã thống nhất. 2. Lập kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn năm học 2013-2014. + Thông qua tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua cá nhân. + Trao đổi về PPCT. Kiểm tra đánh giá. Thực hành. + Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi Khối 12. + Quy định về hồ sơ cá nhân, dự kiến thao giảng theo tháng, lên nội dung trang web của trường, đăng ký tên đề tài SKKN. 3. GV tự khảo sát chất lượng để đăng ký tỉ lệ học lực và hoàn thành kế hoạch cá nhân. 4. Chủ nhiệm tiếp tục bám lớp và hoàn thành kế hoạch chủ nhiệm năm học. 5. GV dạy lớp 11 nhắc HS có tên trong danh sách bồi dưỡng HS giỏi học vào lúc 7h00 sáng thứ bảy hàng tuần tại phòng thực hành bắt đầu từ ngày 14/9. GV dạy bồi dưỡng: C.Vân. 6. Tiếp tục triển khai dự giờ thăm lớp, đăng ký thao giảng cấp tổ và cấp trường Lưu ý: GV đăng ký thao giảng trước một tuần vào thứ 4 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời. Họ và tên GV ĐK TG Tiết/Buổi Thứ/Ngày Lớp Bài Hồ Văn Hòa Cấp trường 3 chiều 7(14/9/2013) 10B10 Sự rơi tự do TTCM Đỗ Thị Hương Giang
Các tin khác