Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 00:32 14/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 37 năm 2014, từ 08/09/2014 đến 14/09/2014 )

Sở Giáo Dục & Đào Tạo TT.Huế                       

   Trường THPT Bùi Thị Xuân                                       

 

KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN VẬT LÝ – CN

Tuần: 03 (từ ngày 08/09 đến ngày 13/09)

 

1. Dạy theo phân phối chương trình đã thống nhất.

2. Triển khai bồi dưỡng HSG lớp 12

 + GV dạy lớp 12 nhắc HS có tên trong danh sách bồi dưỡng HS giỏi bắt đầu học vào tiết 2 chiều thứ tư ngày 10/9  tại phòng thực hành

 + GV dạy bồi dưỡng theo kế hoạch đã phân công, đánh vắng HS từng buổi dạy và báo tên những HS vắng học bồi dưỡng cho TTCM ngay sau buổi dạy

Thời gian

Nội dung dạy

Số tiết dạy

Thứ/ Ngày dạy

Học và tên người dạy

Ghi chú

08/9 – 13/9

Động lực học chất điêm và Tĩnh học vật rắn

4

Thứ 4 (10/9)

Hồ Văn Hòa

 

15/9 – 20/9

Tĩnh điện và dòng điện không đổi

4

 

Trần Nguyên Trị

 

22/9 – 27/9

Dòng điện không đổi và khúc xạ ánh sáng

4

 

Trần Nguyên Trị

 

29/9 – 04/10

Cho HS làm bài kiểm tra chọn đội tuyển

4

 

Nguyễn Duy Hoàng

 

06/10 – 11/10

Dao động cơ

4

 

Nguyễn Duy Hoàng

 

13/10 – 18/10

Dao động cơ

4

 

Nguyễn Duy Hoàng

 

20/10 – 25/10

Động lực học vật rắn

4

 

Đỗ Thị Hương Giang

 

27/10 – 01/11

Sóng điện từ

4

 

Đỗ Thị Hương Giang

 

03/11 – 08/11

Điện xoay chiều

4

 

Trần Anh Trung

 

10/11 – 15/11

Điện xoay chiều  + Ôn tập

8

 

Trần Anh Trung

 

 

 3. Gửi danh sách GV hướng dẫn SV kiến tập (22/9 – 22/11) cho chuyên môn

1. Đỗ Thị Hương Giang hướng dẫn 3 SV             4. Trần Anh Trung hướng dẫn 3 SV

2. Hồ Văn Hiền hướng dẫn 3 SV                5. Hồ Văn Hòa hướng dẫn 3 SV

3. Nguyễn Duy Hoàng hướng dẫn 2 SV     6. Trần Nguyên Trị hướng dẫn 2 SV

 4. Triển khai dự giờ thăm lớp, đăng ký thao giảng cấp tổ và cấp trường

                                                                                      TTCM

                                                                              Đỗ Thị Hương Giang

Các tin khác