Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 05:29 07/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 37 năm 2015, từ 07/09/2015 đến 13/09/2015 )

KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN VẬT LÝ – CNCN

Tuần: 03 (từ ngày 07/09/2015 đến ngày 13/09/2015)

1.   Dạy học theo đúng phân phối chương trình.

2.  GV lên lịch báo giảng ở cả sổ và trên trang Web, chuyên môn kiểm tra hàng tuần vào thứ hai.

3.   GVCN lớp bám lớp và thực hiện theo kế hoạch chung của trường.

4.  Tiếp tục dạy bồi dưỡng HSG lớp 12: Thầy Trị

5.  Họp tổ chuyên môn lúc 15h30 ngày 10/09/2015

+ Phổ biến quy chế chuyên môn

+ Lập kế hoạch năm học của tổ và cá nhân. Đăng ký tỷ lệ học lực: G – K – TB – Y – K ( tỉ lệ bộ môn 65% trên 5)

+ GV đăng ký thao giảng.

+ GV đăng kí danh hiệu thi đua và tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm.

+ Lập danh sách GV tham gia dự Hội thi Giáo viên dạy giỏi THPT cấp trường, cấp tỉnh.

+ Lập danh sách GV thanh tra toàn diện.

+ Xây dựng biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn.

+ Thống nhất các chuyên đề sinh hoạt tổ chuyên môn, phân công GV trình bày chuyên đề.

+ Thống nhất bài tập tự chon.

+ Xây dựng kế hoạch dạy học tích hợp liên môn và dạy học theo chủ đề.

6.  GV triển khai đề tài và lên kế hoạch hướng dẫn HS đăng ký tên đề tài và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật.

TTCM

Các tin khác