Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 11:18 16/09/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 38 năm 2013, từ 16/09/2013 đến 22/09/2013 )

Sở Giáo Dục & Đào Tạo TT.Huế                       

   Trường THPT Bùi Thị Xuân                                       

 

KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN VẬT LÝ – KTCN

Tuần: 04 (từ ngày 16/09 đến ngày 21/09)

 

 

1. Dạy theo phân phối chương trình.

2. Tăng cường sử dụng thiết bị thí nghiệm.

3. Lên lịch báo giảng hàng tuần chậm nhất là ngày thứ 6 để TTCM kiểm tra cả trong sổ và trang Web của nhà trường.

4. GV đăng ký tỷ lệ học lực của các lớp mình giảng dạy: G – K – TB – Y – K theo mẫu và gửi mail cho TTCM tổng hợp gửi cho nhà trường chậm nhất là ngày 18/09.

5. Tiếp tục triển khai dự giờ thăm lớp, đăng ký thao giảng cấp tổ và cấp trường

          Lưu ý: GV đăng ký thao giảng trước một tuần vào thứ 4 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

Họ và tên GV

ĐK TG

Tiết/Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài

Trần Nguyên Trị

Cấp tổ

3 (Chiều)

Ba (17/09)

11B12

Bài tập điện trường và cường độ điện trường

 

 

                                                                                      TTCM

                                                                              Đỗ Thị Hương Giang

Các tin khác