Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 20 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 21:24 22/09/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 39 năm 2013, từ 23/09/2013 đến 29/09/2013 )

Sở Giáo Dục & Đào Tạo TT.Huế                       

   Trường THPT Bùi Thị Xuân                                       


KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN VẬT LÝ – KTCN

Tuần: 05 (từ ngày 23/09 đến ngày 28/09)

 

 

1. Dạy theo phân phối chương trình.

2. Tăng cường sử dụng thiết bị thí nghiệm.

3. Lên lịch báo giảng hàng tuần chậm nhất là ngày thứ 6 để TTCM kiểm tra cả trong sổ và trang Web của nhà trường.

Lưu ý: Hiện nay việc đăng sổ báo giảng trên Website còn chưa đúng số thứ tự tuần  học và tuần của năm. Đề nghị thầy/cô kiểm tra và sửa chữa lại cho khớp. Tuần từ 26/8 đến 01/ 9 là tuần thứ 35 của năm, tuần học thứ nhất của nhà trường.

4. Tiếp tục triển khai dự giờ thăm lớp, đăng ký thao giảng cấp tổ và cấp trường

          Lưu ý: GV đăng ký thao giảng trước một tuần vào thứ 4 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

 

Họ và tên GV

ĐK TG

Tiết/Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài

Hồ Văn Hòa

Cấp tổ

4 chiều

Hai

23/9/2013

11B7

Điện thế. Hiệu điện thế

 

 

                                                                                      TTCM

                                                                              Đỗ Thị Hương Giang

Các tin khác