Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 20 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 23:01 05/10/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 41 năm 2014, từ 06/10/2014 đến 12/10/2014 )

Sở Giáo Dục & Đào Tạo TT.Huế                       

    Trường THPT Bùi Thị Xuân                                       

 KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN VẬT LÝ – CN

 Tuần: 07 (từ ngày 06/10 đến ngày 11/10)

 

 
 1. Dạy theo phân phối chương trình.

 2. Lên lịch báo giảng hàng tuần chậm nhất là ngày thứ 6 để chuyên môn kiểm tra cả trong sổ và trên trang Web của nhà trường.

 3. Tăng cường sử dụng thiết bị-thực hành.

           GV dạy lớp 12 hoàn thành bài thực hành thứ nhất.

           GV dạy lớp 10 cho HS tiến hành làm bài thực hành thứ nhất.

 4. GV nộp hai bản in kế hoạch công tác cá nhân cho TTCM (để ở tủ báo giảng) chậm nhất ngày 6/10.

 5. Tiếp tục bồi dưỡng HSG lớp 12 theo kế hoạch đã thống nhất.

           Th.Hoàng lập danh sách đội tuyển HS dự thi HSG cấp tỉnh trước ngày 07/10.

             GV dạy bồi dưỡng HSG ký vào sổ đầu bài tại phòng thầy Nghệ.

 6. Th.Trung xem lại kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên lên kế hoạch phổ biến cho GV để thực hiện theo từng tháng, từng kỳ.

 7. Chuẩn bị kiểm tra định kì tập trung Vật lý 10

           GV phổ biến đề cương và ôn tập cho HS và nhắc HS chiều thứ năm ngày 16/10 kiểm tra tập trung.

           Th.Trung gửi hai đề tổng hợp từ đề của GV cho TTCM chậm nhất là ngày 6/10.

 8. Tiếp tục triển khai dự giờ thăm lớp, đăng ký thao giảng cấp tổ và cấp trường

           Lưu ý: GV đăng ký thao giảng trước một tuần vào thứ 4 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

 

Họ và tên GV

ĐK TG

Tiết/Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài

Đỗ Thị Hương Giang

Cấp trường

Tiết 5 (Sáng)

Thứ tư

(08/10)

12B3

Tiết 12: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ (t1)

                                                                                    

                                                                                       TTCM

                                                                               Đỗ Thị Hương Giang

Các tin khác