Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 17:14 21/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 9
( Tuần 43 năm 2013, từ 21/10/2013 đến 27/10/2013 )

Sở Giáo Dục & Đào Tạo TT.Huế                       

   Trường THPT Bùi Thị Xuân                                       

 

KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN VẬT LÝ – KTCN

Tuần: 09 (từ ngày 21/10 đến ngày 27/10)

 

1. Dạy theo phân phối chương trình.

2. Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường trước một tuần, chậm nhất là vào thứ 6 hàng tuần để TTCM theo dõi và kiểm tra.

3. Kiểm tra định kì Vật lý 10

          Yêu cầu Thầy/cô nộp bài, ráp phách và phân bài theo lớp chậm nhất là sáng thứ năm 24/10.

4. Họp tổ CM lúc 9h30 ngày 24/10

          - Duyệt chương trình và triển khai ngoại khóa.

          - Thống kê tỉ lệ điểm bài kiểm tra định kì Vật lý 10 và rút kinh nghiệm.

          - Phân công GV ra đề cương kiểm tra định kì Vật lý 11 và lên kế hoạch ôn tập cho kiểm tra định kì Vật lý 11 và 12.

5. Tiếp tục triển khai dự giờ thăm lớp, đăng ký thao giảng cấp tổ và cấp trường

          Lưu ý: GV đăng ký thao giảng trước một tuần vào thứ 4 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

TT

Họ và tên GV

ĐK TG

Tiết/Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài

1

Hồ Văn Hiền

Cấp trường

T2 / buổi sáng

Ba

22-10-2013

12B7

Sóng dừng

2

Nguyễn  Duy Hoàng

Cấp trường

T1 (sáng)

Năm 24/10/2013

12B10

Sóng dừng

 

6. Ngoại khóa tổ Vật Lý-CNCN

           Thời gian: 07h30 Ngày 27 tháng 10 năm 2013

           Địa điểm: Hội trường tầng II, trường THPT Bùi Thị Xuân. 

 

                                                                                       TTCM

                                                                              Đỗ Thị Hương Giang

Các tin khác