Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 21 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 22:46 26/10/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 44 năm 2014, từ 27/10/2014 đến 02/11/2014 )

Sở Giáo Dục & Đào Tạo TT.Huế                       

   Trường THPT Bùi Thị Xuân                                       

 

KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN VẬT LÝ – CN

Tuần: 10 (từ ngày 27/10 đến ngày 02/11)

 

1. Dạy theo phân phối chương trình.

2. Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường trước một tuần, chậm nhất là vào thứ 6 hàng tuần để TTCM theo dõi và kiểm tra.

3. Thi GVDG theo kế hoạch

          Dạy thử thi GVDG

            TT

Họ và tên GV

Tiết/

Buổi

Thứ/

Ngày

Lớp

Bài

Ghi chú

1

Trần Anh Trung

T2 / buổi sáng

Thứ Hai

(27/10)

10B2

(P.CN)

Lực hấp dẫn

 

2

Trần Hưng Đức

T4/ buổi chiều

Thứ Ba

(28/10)

11B5

 

Hình chiếu phối cảnh

Th.Hoàng dạy thay Th.Hiếu

3

Trần Hưng Đức

T3/ buổi sáng

Thứ Năm

(30/10)

12B12

(P.CN)

Mạch khuếch đại. Mạch tạo xung-Phòng công nghệ

C.Đào dạy thay Th.Hiếu

 

          Phân công dạy thay BGK

            TT

GV dạy thay

Tiết/Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

1

C.Đào

T4 / buổi sáng

Thứ Ba (28/10)

10B5 (C.Giang)

2

Th.Hoàng

T4 / buổi sáng

Thứ Ba (28/10)

12B9(Th.Hiền)

3

Th.Trung

T2/ buổi sáng

Thứ Sáu (31/10)

12B3 (C.Giang)

 

4. Phân công dạy thay Th.Trị tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh TT-Huế nhiệm kỳ 2014 – 2019

            TT

GV dạy thay

Tiết/Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

1

Th.Hòa

T1/buổi chiều

Thứ Ba (28/10)

10B14

2

Th.Hiền

T3/buổi chiều

Thứ Tư (29/10)

10B14

5. Tiếp tục triển khai dự giờ thăm lớp, đăng ký thao giảng cấp tổ và cấp trường

          Lưu ý: GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 4 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

TT

Họ và tên GV

ĐK TG

Tiết/Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài

1

Mai Thị Thu Vân

Cấp trường

T2 / buổi sáng

Thứ Ba

(28/10)

10B3

Ba Định Luật New ton

2

Nguyễn Thị Anh Đào

Cấp tổ

T4 / buổi chiều

Thứ Tư

(29/10)

10B7

Bài tập Định luật II Niuton

 

                                                                                       TTCM

                                                                              Đỗ Thị Hương Giang

Các tin khác