Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 20 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 10:21 04/11/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 11
( Tuần 45 năm 2013, từ 04/11/2013 đến 10/11/2013 )

Sở Giáo Dục & Đào Tạo TT.Huế                       

   Trường THPT Bùi Thị Xuân                                       

 

KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN VẬT LÝ – KTCN

Tuần: 09 (từ ngày 04/11 đến ngày 09/11)

 

1. Dạy theo phân phối chương trình.

2. Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường trước một tuần,  chậm nhất là vào thứ 6 hàng tuần để TTCM theo dõi và kiểm tra.

3. Tăng cường sử dụng thiết bị-thực hành.

4. Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo VN 20-11

+ Đăng ký tuần học tốt, giờ học tốt.

+ Tham gia các hoạt động thể dục thể thao do Công đoàn và trường tổ chức.

5. GV dạy môn Vật lý 12

          GV nộp đề kiểm tra 1 tiết theo ma trận bám sát các bài tập tiết tự chọn bám sát từ TC1-TC5, chậm nhất là ngày 4/11 cho thầy Trung-Tổ phó để tổng hợp ra đề kiểm tra tập trung.

6. Tiếp tục triển khai dự giờ thăm lớp, đăng ký thao giảng cấp tổ và cấp trường

          Lưu ý: GV đăng ký thao giảng trước một tuần vào thứ 4 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

TT

Họ và tên GV

ĐK TG

Tiết/Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài

1

Trần Hưng Đức

Cấp trường

Tiết 3/chiều

Thứ 3

5 / 11

11B10

Hình chiếu phối cảnh

2

Nguyễn  Duy Hoàng

Cấp tổ

Tiết 1/sáng

Tư 06/11

12B10

Đặc trưng vật lý, sinh lý của âm

3

Mai Thị Thu Vân

Cấp tổ

Tiết 3/chiều

Thứ 5

7/11

11B3

Bài tập về mạch điện

 

                                                                                       TTCM

                                                                              Đỗ Thị Hương Giang

Các tin khác