Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 30 tháng 03 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 22:22 30/11/2013  
Kế hoạch tuần học thứ 16 ( Tuần 46 năm 2013, từ 11/11/2013 đến 17/11/2013 )

Các tin khác