Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 12:07 10/12/2012  

Kế hoạch tuần học thứ 15
( Tuần 49 năm 2012, từ 03/12/2012 đến 09/12/2012 )

Sở Giáo Dục & Đào Tạo TT.Huế                       

   Trường THPT Bùi Thị Xuân                                       

 

KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN VẬT LÝ – KTCN

TUẦN 16 (10/12 – 15/12/2012)

1. Dạy theo phân phối chương trình.

- Lên lịch báo giảng trong sổ và trang Web đúng thời gian quy định.

- Thầy/cô đăng ký mượn thiết bị-thực hành ghi vào tờ đăng ký để ở lịch báo giảng chậm nhất là thứ hai đầu tuần để cô Đào chuẩn bị.

2. Ôn tập HKI môn Vật lý

          - Thầy/cô phổ biến đề cương ôn tập HKI cho HS.

          - Thầy/cô dựa trên đề cương ra đề kiểm tra HKI nộp cho TTCM chậm nhất là ngày 15/12/2012 để TTCM tổng hợp ra đề kiểm tra tập trung.

3. Môn Vật lý 12

          - Thầy/cô cho HS làm bài thực hành với nội dung đã thống nhất.

4. Phân công dạy thay c.Vân đau nằm bệnh viện và th.Trị đi họp

TT

Sáng thứ3

11/12

Chiều thứ3

11/12

Sáng thứ5

13/12

Chiều thứ5

13/12

Sáng thứ6

14/12

Chiều thứ6

14/12

1

 

 

12A12 Th.Hoàng

11A2

Th.Hiền

12A12

Th.Hoà

11A1

C.Đào

2

12A11 Th.Hoàng

 

12A11

Th.Hiền

11A3 Th.Hiền

12A11 Th.Hoàng

11A3 C.Đào

3

 

11A1 C.Nhơn

 

11A1

C.Đào

 

 

11A9 C.Nhơn

4

12A12  C.Giang

11A3 Th.Trị

 

 

 

11A2

Th.Trị

5

 

11A2 C.Đào

 

 

 

 

 

5. Tiếp tục triển khai dự giờ thăm lớp, đăng ký thao giảng cấp tổ và cấp trường

TT

Họ và tên GV

ĐK TG

Tiết/Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài

1

Trần Anh Trung

Cấp trường

3/sáng

Thứ 3 ngày 11/12

12A3

Máy phát điện xoay chiều

2

Trần Nguyên Trị

Cấp tổ

5 (Chiều)

Thứ 3 ngày 11/12

11A9

BT dđ trong chất điện phân (t.2)

                                                                                      TTCM

                                                                              Đỗ Thị Hương Giang

Các tin khác