Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 28 tháng 03 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 22:17 07/12/2013  
Kế hoạch tuần học thứ 20 ( Tuần 50 năm 2013, từ 09/12/2013 đến 15/12/2013 )

Tải file
Các tin khác