Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 20 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 22:32 08/12/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 16
( Tuần 50 năm 2014, từ 08/12/2014 đến 14/12/2014 )

Sở Giáo Dục & Đào Tạo TT.Huế                       

   Trường THPT Bùi Thị Xuân                                       

 

KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN VẬT LÝ – CN

Tuần: 16 (từ ngày 08/12đến ngày 13/12)

 

 

1. Dạy theo phân phối chương trình.

2. Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường trước một tuần, chậm nhất là vào thứ 6 hàng tuần để TTCM theo dõi và kiểm tra.

3. C.Đào chuẩn bị sổ sách ở phòng thực hành đầy đủ để chuyên môn kiểm tra.

4. Triển khai đề cương ôn tập Vật lý 10 và 11 giới hạn đến tuần 16

5. Họp tổ chuyên môn và tổ Công Đoàn lúc 15h30 ngày thứ năm 11/12

6. Phân công dạy thay Th.Dũng tập huấn công tác công đoàn; C.Giang  tham gia tập huấn giáo viên cốt cán

Tiết

Thứ 6 (12/12)

1

10B5 (C.Vân dạy thay C.Giang)

2

12B3 (Th.Trung dạy thay C.Giang)

3

 

4

12B2 (Th.Hoàng dạy thay Th.Dũng)

12B4 (Th.Trị dạy thay C.Giang)

5

12B2 (Th.Hoàng dạy thay Th.Dũng)

10B4 (C.Đào dạy thay C.Giang)

 

7. Tiếp tục triển khai dự giờ thăm lớp, đăng ký thao giảng cấp tổ và cấp trường

          Lưu ý: GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 4 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

Họ và tên GV

ĐK TG

Tiết/Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài

Nguyễn  Duy Hoàng

Cấp trường

2 (sáng)

Ba

09/12

10B6

Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực

                                                                                       TTCM

                                                                              Đỗ Thị Hương Giang

Các tin khác