Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 20 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 22:38 08/03/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 30
( Tuần 9 năm 2014, từ 24/02/2014 đến 02/03/2014 )

Sở Giáo Dục & Đào Tạo TT.Huế                       

   Trường THPT Bùi Thị Xuân                                      

KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN VẬT LÝ – KTCN

Tuần: 28 (từ ngày 10/03 đến ngày 16/03/2014)

1. Dạy theo phân phối chương trình

2. Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường trước một tuần,  chậm nhất là vào thứ 6 hàng tuần để tổ phó theo dõi và kiểm tra.

3. Họp tổ chuyên môn vào sáng thứ 5 ( ngày 13/3/2014):

          Giáo viên K10, SVTT và GVHD : hội ý trước vào tiết 2

          Giáo viên toàn tổ+ SVTT: họp lúc 9h30: Triển khai kế hoạch của tổ và chấm bài BDTX tháng 2.

4. Giáo viên hướng dẫn gửi bảng điểm tuần 2 cho tổ phó vào ngày thứ 3

5. Giáo viên K10 ra đề kiểm tra định kì, nộp vào ngày thứ 7( qua mail)

6. Tổ phó kiểm tra nhập điểm của giáo viên vào ngày thứu 6 ( 15 phút và 1 tiết)

ĐĂNG KÝ THAO GIẢNG CẤP TRƯỜNG

TỔ CM: VẬT LÝ - KTCN

 

stt

Họ và tên giáo viên

Tiết/Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài

1

Trần Hưng Đức

Tiết 4 buổi chiều

Thứ 3 ngày 11 tháng 03

11B7/ cấp trường

CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ

2

Đoàn Chí Hiếu

Tiết 4

(chiều)

Thứ 3

11/03/2013

11B4/ Cấp trường

Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

3

Hồ Văn Hiền

Tiết 3

Sáng thứ 3: ngày 11/03

12B8/Cấp tổ

Bài tập hiện tượng quang điện

         

PHÂN CÔNG TIẾT DẠY CỦA SINH VIÊN TUẦN 3

 

 

Tuần

Sinhviên dạy

GV hướng dẫn

Tiết

Lớp

Ngày

Bài dạy

3

1.Đoàn Thị Thanh Thảo

2.Đoàn Thị Thanh Thảo

 

 

3.Phan Thị Thanh Huyền

 

4.Phan Thị Thanh Huyền

5.Đặng Thị Thanh Hữu

Trần Anh Trung

Trần Anh Trung

 

 

Hồ Văn Hiền

 

Hồ Văn Hiền

Mai Thị Thu Vân

3(S)

2(S)

 

 

3(Ch)

 

4(Ch)

3(Ch)

10B1

10B1

 

 

11B2

 

11B2

11b3

11/3/14

12/3/14

 

 

13/3/14

 

14/3/14

13/3/14

Tiết 52: Bài tập

TC27: Bài tập quá trình đẳng áp và phương trình trạng thái khí lí tưởng

Tiết 53: Phản xạ toàn phần

Tiết 54: Bài tập

Tiết 54: Bài tập

 

                                                                                          Thay mặt TTCM/ Tổ Phó

                                                                                                Trần Anh Trung

 

Các tin khác