Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 20 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 15:43 09/01/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 20
( Tuần 1 năm 2017, từ 02/01/2017 đến 08/01/2017 )

Tuần: 20 (từ ngày 02/01/2017 đến ngày 07/01/2017)

1. Dạy học theo đúng phân phối chương trình.

2. GV lên lịch báo giảng đúng theo quy định của chuyên môn.      

3. GVCN lớp bám lớp và thực hiện theo kế hoạch chung của trường.

4. Kiểm tra hồ sơ giáo viên. Thầy/cô nộp hồ sơ tại phòng thực hành trước 8h ngày 5/01/2017 

5. Soạn bài tập tự chọn HKII

    Thầy Hòa: lớp 12; Cô Nhơn: lớp 11; Cô Vân : lớp 10

    Hạn cuối gửi TTCM: 07/01/2017.

6. Ra đề thi học sinh giỏi cấp trường

    Lớp 10: Thầy Trung; Lớp 11: Thầy Trị

Hình thức: Tự luận (4 bài – thang điểm 10) – Kiến thức chương trình HKI – Thời gian thi 60 phút.

Hạn cuối gửi TTCM ngày 08/01/2017.

7. Phân công GV hướng dẫn thực tập sư phạm

Nguyễn Duy Hoàng: 02 SV   

Nguyễn Thị Nhơn: 01 SV

Trần Anh Trung: 02 SV

Trần Nguyên Trị: 02 SV

8. Thao giảng cấp trường và cấp tổ theo kế hoạch

- Trần Hưng Đức

- Trần Anh Trung

Các tin khác