Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 11:16 21/03/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 30
( Tuần 12 năm 2016, từ 21/03/2016 đến 27/03/2016 )

Tuần: 30 (từ ngày 21/03/2016 đến ngày 26/03/2016)

1.Dạy học theo đúng phân phối chương trình.

2.GV lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên trang Web, chuyên môn kiểm tra hàng tuần vào thứ Ba.

3.GVCN lớp bám lớp và thực hiện theo kế hoạch chung của trường.

4. Họp tổ chuyên môn lúc 15h30 ngày 24/02/2015

5. Tiếp tục dạy bồi dưỡng HSG lớp 10 và lớp 11

6. Thao giảng theo kế hoạch

   Thầy Hòa, thầy Hiếu, cô Vân.

7. Hướng dẫn SVTT theo kế hoạch của Nhà trường. Nộp kết quả điểm cho thầy Dũng (PHT) vào thứ Hai hằng tuần.

8. Dạy thay cô Đào tham gia duyệt văn nghệ

GV dạy thay

Tiết/Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Thầy Trị

Tiết 1

Buổi sáng

Thứ Sáu

(25/03/2016)

10B4

 

9.Tiếp tục triển khai dự giờ thăm lớp, đăng ký thao giảng cấp tổ và cấp trường

Lưu ý: GV đăng ký thao giảng trước một tuần vào thứ 5 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

Thao giảng

 

Họ và tên GV

ĐK TG

Tiết/Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài

Nguyễn Thị Nhơn

Cấp tổ

Tiết 5

(chiều)

Thứ 4

23/03/2016

11B2

Lăng kính

Đoàn Chí Hiếu

Cấp trường

Tiết 2

(chiều)

Thứ 5

24/03/2016

11B2

Hệ thống cung cấp NL&KK trong động cơ Điêzen.

Tuần: 30 (từ ngày 21/03/2016 đến ngày 26/03/2016)

1.Dạy học theo đúng phân phối chương trình.

2.GV lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên trang Web, chuyên môn kiểm tra hàng tuần vào thứ Ba.

3.GVCN lớp bám lớp và thực hiện theo kế hoạch chung của trường.

4. Họp tổ chuyên môn lúc 15h30 ngày 24/02/2015 (GVHD thông báo với SV)

- Thẩm định sáng kiến kinh nghiệm cấp tổ: Thầy Đức, thầy Hoàng chuẩn bị SKKN.

- Báo cáo chuyên đề của tháng 01 và tháng 03: Thầy Trị, cô nhơn chuẩn bị nội dung.

5. Tiếp tục dạy bồi dưỡng HSG lớp 10 và lớp 11

6. Thao giảng theo kế hoạch

   Thầy Hòa, thầy Hiếu, cô Vân.

7. Hướng dẫn SVTT theo kế hoạch của Nhà trường. Nộp kết quả điểm cho thầy Dũng (PHT) vào thứ Hai hằng tuần.

8. Dạy thay cô Đào tham gia duyệt văn nghệ

GV dạy thay

Tiết/Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Thầy Trị

Tiết 1

Buổi sáng

Thứ Sáu

(25/03/2016)

10B4

 

Tiếp tục triển khai dự giờ thăm lớp, đăng ký thao giảng cấp tổ và cấp trường

Lưu ý: GV đăng ký thao giảng trước một tuần vào thứ 5 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

Thao giảng

Họ và tên GV

ĐK TG

Tiết/Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài

Nguyễn Thị Nhơn

Cấp tổ

Tiết 5

(chiều)

Thứ 4

23/03/2016

11B2

Lăng kính

Đoàn Chí Hiếu

Cấp trường

Tiết 2

(chiều)

Thứ 5

24/03/2016

11B2

Hệ thống cung cấp NL&KK trong động cơ Điêzen.

Các tin khác