Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 21 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 17:25 03/05/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 36
( Tuần 18 năm 2016, từ 02/05/2016 đến 08/05/2016 )

Tuần: 36 (từ ngày 02/05/2016 đến ngày 08/05/2016)

1. Dạy học theo đúng phân phối chương trình.

2. GV lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên trang Web, chuyên môn kiểm tra hàng tuần vào thứ Ba.

3. GVCN lớp bám lớp và thực hiện theo kế hoạch chung của trường.

4. Tiếp tục dạy bồi dưỡng HSG lớp 10 và lớp 11.

5. Môn CNCN kiểm tra HK theo kế hoạch của Nhà trường.

6. Tiếp trục ôn tập KTHK lớp 10 và lớp 11.

Các tin khác