Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 15:49 09/05/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 37
( Tuần 19 năm 2016, từ 09/05/2016 đến 15/05/2016 )

Tuần: 37 (từ ngày 09/05/2016 đến ngày 14/05/2016)

1. Dạy học theo đúng phân phối chương trình.

2. GV lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên trang Web, chuyên môn kiểm tra hàng tuần vào thứ Ba.

3. GVCN lớp bám lớp và thực hiện theo kế hoạch chung của trường.

4. Tiếp tục dạy bồi dưỡng HSG lớp 10 và lớp 11.

5. Coi kiểm tra học kì II tập trung theo kế hoạch đã phân công.

6. Chấm bài KTHKII tập trung (GV toàn tổ)

            Lớp 10: 7h30 sáng thứ Năm(7/05/2016)

            Lớp 11: 7h30 sáng thứ Sáu(8/05/2016)

Các tin khác