Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 16:43 18/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 22
( Tuần 3 năm 2016, từ 18/01/2016 đến 24/01/2016 )


Tuần: 22 (từ ngày 18/01/2016 đến ngày 23/01/2016)

- Dạy học theo đúng phân phối chương trình.

- GV lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên trang Web, chuyên môn kiểm tra hàng tuần vào thứ Ba. 

- GVCN lớp bám lớp và thực hiện theo kế hoạch chung của trường.

- Hiệu trưởng kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn.

- Ra đề chọn HSG khối 10 và khối 11.

- Sử dụng đồ dùng dạy học trên lớp hiện có ở phòng thiết bị.

- Đăng ký thao giảng

Họ và tên giáo viên

Đăng ký

Tiết/Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài

Hồ Văn Hiền

Cấp trường

2 (sáng)

Năm

21/01/2016

12B4

Bài tập sóng điện từ

                                                                                                                                                                     TTCM

Các tin khác