Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 20 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 21:26 18/12/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 34 năm 2016, từ 22/08/2016 đến 28/08/2016 )

Tuần: 01(từ ngày 22/08/2016 đến ngày 28/08/2016)

 

1. Dạy học theo phân phối chương trình.

2. GV lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử, chuyên môn kiểm tra hàng tuần vào thứ Ba.

3. Giáo viên chủ nhiệm bám lớp và và thực hiện theo kế hoạch chung của trường.

4. Họp tổ chuyên môn lúc 15h30 ngày 25/08/2016

- Xây dậy kế hoạch hoạt động của năm học.

- Thống nhất:

 + Kế hoạch dạy học

 + Phân phối chương trình

 + Bài tập theo PPCT và bài tập tự chọn bám sát khối 10,11,12

 + Thời điểm kiểm tra 15 phút

 + Nội dung kiểm tra định kỳ

 + Nội dung, GV dạy bồi dưỡng HSG lớp 12.

5. Phân công GV soạn bài tập tự chọn bám sát

 + Thầy Trung soạn bài tập tự chọn bám sát lớp 12

 + Thầy Hòa soạn bài tập tự chọn bám sát lớp 10;11

Các tin khác