Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 21:27 18/12/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 35 năm 2016, từ 29/08/2016 đến 04/09/2016 )

Tuần: 02 (từ ngày 29/08/2016 đến ngày 04/09/2016)

1.  Dạy học theo phân phối chương trình.

2. GV lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử (có thiết bị dạy hoc), chuyên môn kiểm tra hàng tuần vào thứ Ba.

3. Giáo viên chủ nhiệm bám lớp và và thực hiện theo kế hoạch chung của trường.

4. Tiến hành dạy bồi dưỡng HS giỏi lớp 12 theo kế hoạch: Thầy Hòa

5. GV phôtô bài tập theo PPCT và bài tập bám sát cho HS (xem như vỡ bài tập) theo thống nhất của tổ.

6.  Cô Đào soạn đồ dùng dạy học theo PPCT để GV sử dụng.

7.  Triển khai dự giờ thăm lớp, đăng ký thao giảng cấp trường và cấp tổ

Thao giảng tháng 9

 - Hồ Văn Hiền

 - Trần Hưng Đức (TTTD)

 - Trần Anh Trung

Chú ý:

- Đăng ký tiết thao giảng không trùng tiết với TTCM hoặc TPCM (theo yêu cầu của chuyên môn tiết thao giảng phải có TTCM hoặc TPCM dự)

- GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 6 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

Các tin khác