Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 21:27 18/12/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 36 năm 2016, từ 05/09/2016 đến 11/09/2016 )

Tuần: 03 (từ ngày 05/09/2016 đến ngày 11/09/2016)

 

1.  Dạy học theo phân phối chương trình.

2. GV lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử (có thiết bị dạy hoc), chuyên môn kiểm tra hàng tuần vào thứ Ba.

3. Giáo viên chủ nhiệm bám lớp và và thực hiện theo kế hoạch chung của trường.

4. Dạy bồi dưỡng HS giỏi lớp 12 theo kế hoạch: Thầy Hòa.

5.  GV tiến hành kiểm tra 15 phút số 1 theo thống nhất của tổ.

6. GV triển khai đề tài và lên kế hoạch hướng dẫn HS đăng ký tên đề tài và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật.

Các tin khác