Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 21:30 18/12/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 39 năm 2016, từ 26/09/2016 đến 02/10/2016 )

Tuần: 06 (từ ngày 26/09/2016 đến ngày 01/10/2016)

 

1.  Dạy học theo phân phối chương trình.

2. GV lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử (có thiết bị dạy hoc), chuyên môn kiểm tra hàng tuần vào thứ Ba.

3. Giáo viên chủ nhiệm bám lớp và và thực hiện theo kế hoạch chung của trường.

4. GV dạy khối 10 cho HS tiến hành làm bài thực hành số 1: đo gia tốc rơi tự do.

5. Tiếp tục dạy bồi dưỡng HSG lớp 12: Thầy Hoàng.

6. GV tiến hành soạn kế hoạch dạy học theo mẫu thống nhất của tổ. TTCM kiểm tra vào ngày 14/10/2016 (theo y/c của CM kiểm tra hàng tháng)

7.  Thầy Trung ra đề cương kiểm tra tập trung lớp 10. Hạn cuối gửi TTCM ngày 29/09/2016.

8.  Triển khai dự giờ thăm lớp, đăng ký thao giảng cấp trường và cấp tổ

- Trần Hưng Đức

- Trần Anh Trung

   Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM hoặc TPCM

               - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 6 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

Các tin khác