Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 20 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 16:08 29/01/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 23
( Tuần 4 năm 2016, từ 25/01/2016 đến 31/01/2016 )

Tuần: 23 (từ ngày 25/01/2016 đến ngày 30/01/2016)

  1. Dạy học theo đúng phân phối chương trình.
  2. GV lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên trang Web, chuyên môn kiểm tra hàng tuần vào thứ Ba.
  3. GVCN lớp bám lớp và thực hiện theo kế hoạch chung của trường.
  4. Coi thi, chấm thi HSG lớp 10 và lớp 11
  5.  Tiến hành soạn kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học.
  6. Soạn chủ đề dự thi tích hợp liên môn Lý – Hóa.
  7. Kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: Thầy Hòa – Cô Đào
                                                                                          TTCM
Các tin khác