Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 20 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 15:11 26/10/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 44 năm 2015, từ 26/10/2015 đến 01/11/2015 )

Tuần: 10 (từ ngày 26/10/2015 đến ngày 31/10/2015)

1.   Dạy học theo đúng phân phối chương trình. Dạy bù nếu chậm chương trình.

2.   GV lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên trang Web, chuyên môn kiểm tra hàng tuần vào thứ ba.

3.   GVCN lớp bám lớp và thực hiện theo kế hoạch chung của trường.

4.   Tiếp tục dạy bồi dưỡng HSG lớp 12: Thầy Trung

5.   Hướng dẫn KTSP theo kế hoạch của Nhà trường: Thầy Hòa, thầy Trung, cô Vân.

6.   Chuẩn bị Kiểm tra định kì Vật lí lớp 11 và 12

     Hoàn thành đề cương Vật lí lớp 11: Thầy Hoàng. Hạn cuối: 31/10/2015.

     Soạn đề kiểm tra Vật lí lớp 12 theo ma trận đã thống nhất: Thầy Trung, thầy Hiền, thầy Hòa, cô Giang. Hạn cuối: 31/10/2015.

7.  Thi GVDG theo kế hoạch

Dạy thử thi GVDG

Họ và tên GV

Tiết/

Buổi

Thứ/

Ngày

Lớp

Bài dạy

Trần Nguyên Trị

Tiết 1 buổi chiều

Thứ Hai

(26/10)

10B11

 

Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn

Dạy thực hành tiết thứ 2

Họ và tên GV

Tiết/

Buổi

Thứ/

Ngày

Lớp

Bài dạy

Trần Nguyên Trị

Tiết 5 buổi chiều

Thứ Ba

(27/10/2015)

10B10

 

Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn

8.   Phân công dạy thay

   Thầy Dũng làm BGK hội thi GVDG

GV dạy thay

Tiết/Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Cô Giang

T3/buổi sáng

Thứ Năm (29/10/2015)

12B7

    Thầy Hiếu đi tập huấn tại Hà Nội

            TT

GV dạy thay

Tiết/Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

1

Thầy Hoàng

Tiết 4,5

Buổi sáng

Thứ 2

(26/10/2015)

12B8;12B7

2

Thầy Đức

Tiết 2,4

buổi chiều

Thứ 2

(26/10/2015)

11B4;11B9

3

Thầy Trung

Tiết 1

Buổi sáng

Thứ 3

(27/10/2015)

12B9

4

Thầy Đức

Tiết 2,3,4,5

buổi chiều

Thứ 3

(26/10/2015)

11B3;11B5;11B2;11B8

9.   Tiếp tục triển khai dự giờ thăm lớp, đăng ký thao giảng cấp tổ và cấp trường

Lưu ý: GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 5 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

                                                                                                                                                                                             TTCM

Các tin khác