Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 08:51 02/11/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 11
( Tuần 45 năm 2015, từ 02/11/2015 đến 08/11/2015 )

Tuần: 11 (từ ngày 02/11/2015 đến ngày 07/11/2015)

1.   Dạy học theo đúng phân phối chương trình. Dạy bù nếu chậm chương trình.

2.  GV lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên trang Web, chuyên môn kiểm tra hàng tuần vào thứ Ba.

3.   GVCN lớp bám lớp và thực hiện theo kế hoạch chung của trường.

4.  GV tiến hành ôn tập kiểm tra tập trung lớp 12.

    Thời gian kiểm tra tiết 4 chiều thứ 5 (12/11/2015)

5.   Soạn đề kiểm tra Vật lí lớp 11 theo ma trận đã thống nhất: Thầy Trị, thầy Hoàng, thầy Hiền, cô Vân, cô Đào, cô nhơn. Hạn cuối nộp đề cho TTCM: 07/11/2015.

6.   Hướng dẫn KTSP theo kế hoạch của Nhà trường:

    - Hướng dẫn giảng dạy: Thầy Hòa, thầy Trung, cô Vân.

    - Hướng dẫn chủ nhiệm: Thầy Trung, thầy Trị, cô Vân

7.   Phân công dạy thay thầy Hoàng tham gia coi thi HSG

            TT

GV dạy thay

Tiết/Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

1

Thầy Trị

Tiết 4

Buổi chiều

Thứ 4

(04/11/2015)

11B6

2

Thầy Trị

Tiết 3

Buổi chiều

Thứ 5

(05/11/2015)

11B6

3

Thầy Hòa

Tiết 5

Buổi chiều

Thứ 6

(06/11/2015)

11B6

8.  Tiếp tục triển khai dự giờ thăm lớp, đăng ký thao giảng cấp tổ và cấp trường

            Lưu ý: GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 5 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời

                                                                                                                                                                                               TTCM

Các tin khác