Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 20 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 16:27 02/12/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 15
( Tuần 49 năm 2015, từ 30/11/2015 đến 06/12/2015 )

Tuần: 15 (từ ngày 30/11/2015 đến ngày 05/12/2015)

1.   Dạy học theo đúng phân phối chương trình. Dạy bù nếu chậm chương trình.

2.  GV lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên trang Web, chuyên môn kiểm tra hàng tuần vào thứ Ba.

3.   GVCN lớp bám lớp và thực hiện theo kế hoạch chung của trường.

4.   Hội ý tổ chuyên môn lúc 14h30 thứ Năm (3/12/2015)

5.   Ra đề cương và đề kiểm tra HKI

6.   Môn CNCN kiểm tra học kỳ 1 từ 7/12/2015 đến 16/12/2015.

    Thầy Đức và thầy Hiếu xây dựng đề cương chung và kiểm tra theo đúng kế hoạch của Nhà trường.

7.  Xây dựng kế hoạch dạy học theo chủ đề. Phân công theo nhóm (soạn kế hoạch dạy học)  

    Lớp 10: Thầy Hòa, thầy Trung, thầy Trị, cô Vân, cô Đào.

    Lớp 11: Cô Vân, thầy Hoàng, thầy Trị, cô nhơn.

    Lớp 12: Thầy Hiền, thầy Hòa, thầy Trung.

8.   Tăng cường sử dụng thiết bị-thực hành.

9.   Tiếp tục triển khai dự giờ thăm lớp, đăng ký thao giảng cấp tổ và cấp trường

            Lưu ý: GV đăng ký thao giảng trước một tuần vào thứ 5 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

  1. 10.     Phân công dạy thay

Thầy Hiếu đi tập huấn tích hợp liên môn.

            TT

GV dạy thay

Tiết/Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

1

Cô Đào

Tiết 1

Buổi sáng

Thứ Ba

(01/12/2015)

12B9

2

Thầy Đức

Tiết 2,3,4,5

Buổi chiều

Thứ Ba

(02/12/2015)

11B3,5,2,9

 

Cô Vân ốm nằm viện

 

            TT

GV dạy thay

Tiết/Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

1

Thầy Trị

Tiết 4

Buổi chiều

Thứ Hai

(30/11/2015)

10B14

2

Thầy Hoàng

Tiết 2,3,4,5

Buổi chiều

Thứ Ba

(01/12/2015)

10B14;11B8,7;10B13

                                                               Chú ý: Có kế hoạch đột xuất sẽ thông báo sau

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      TTCM

Các tin khác