Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 20 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 21:40 18/12/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 16
( Tuần 49 năm 2016, từ 05/12/2016 đến 11/12/2016 )

Tuần: 16 (từ ngày 05/12/2016 đến ngày 10/12/2016)

1. Dạy học theo đúng phân phối chương trình. Dạy bù nếu chậm chương trình.

2. GV lên lịch báo giảng đúng theo quy định của chuyên môn.

3. GVCN lớp bám lớp và thực hiện theo kế hoạch chung của trường.

4. Họp tổ chuyên môn lúc 15h30 thứ Năm (8/12/2016)

Góp ý thao giảng; Báo cáo chuyên đề (cô Nhơn); Ra đề cương ôn tập khối 12; Phân công dạy HKII.

5. Tiến hành ôn tập KTHKI lớp 12.

6. Môn CNCN kiểm tra học kỳ 1 đúng kế hoạch của Nhà trường.

7. Thao giảng cấp trường và cấp tổ theo kế hoạch

- Hồ Văn Hòa

- Trần Nguyên Trị

- Mai Thị Thu Vân

Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM hoặc TPCM

            - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 6 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

Thao giảng

Họ và tên GV

ĐK TG

Tiết/Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài

Mai Thị Thu Vân

Cấp trường

5 (sáng)

Thứ 4

7/12/2016

10B1

Bài 20: Các dạng cân bằng- CB của vật có mặt chân đế

Hồ Văn Hòa

Cấp trường

4 (sáng)

Thứ 5

08/12/2016

12B2

Bài tập

Các tin khác