Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 01 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 10:10 01/01/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 18
( Tuần 51 năm 2016, từ 19/12/2016 đến 25/12/2016 )

GV lên lịch báo giảng đúng theo quy định của chuyên môn.

2. GVCN lớp bám lớp và thực hiện theo kế hoạch chung của trường.

3. GV lên lịch báo giảng đúng theo quy định của chuyên môn.

4. Coi KTHKI theo kế hoạch của trường.

5. Chấm bài KTHKI theo kế hoạch.

Các tin khác