Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 21:17 15/02/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 25
( Tuần 7 năm 2016, từ 15/02/2016 đến 21/02/2016 )

Tuần: 25 (từ ngày 15/02/2016 đến ngày 20/02/2016)

  1. Dạy học theo đúng phân phối chương trình.
  2. GV lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên trang Web, chuyên môn kiểm tra hàng tuần vào thứ Ba.
  3. GVCN lớp bám lớp và thực hiện theo kế hoạch chung của trường.
  4. Thao giảng tháng 02/2016 theo kế hoạch

         Nguyễn Thị Anh Đào

         Nguyễn Thị Nhơn

         Trần Anh Trung

     5. Triển khai chuyên đề: Chuẩn hóa số liệu một số bài tập điện xoay chiều. GV trình bày: Trần Anh Trung.

      6.   Họp tổ chuyên môn lúc 9h30 ngày 18/02/2016

      7.   Hướng dẫn SVTT theo kế hoạch của Nhà trường

      8.  Tiếp tục triển khai dự giờ thăm lớp, đăng ký thao giảng cấp tổ và cấp trường

            Lưu ý: GV đăng ký thao giảng trước một tuần vào thứ 5 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

Các tin khác