Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 20 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 21:23 13/02/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 25
( Tuần 7 năm 2017, từ 13/02/2017 đến 19/02/2017 )

Tuần: 25 (từ ngày 13/02/2017 đến ngày 18/02/2017)

1. Dạy học theo đúng phân phối chương trình.

2. GV lên lịch báo giảng đúng theo quy định của chuyên môn.

3. GVCN lớp bám lớp và thực hiện theo kế hoạch chung của trường.

4. Hướng dẫn TTSP theo kế hoạch của Nhà trường.

5. Họp tổ chuyên môn lúc 15h30 ngày 16/02/2016.

6. Triển khai chuyên đề: Phân loại và phương pháp giải bài khúc xạ ánh sáng, các dụng cụ quang. GV trình bày: Trần Nguyên Trị.

7. Thao giảng cấp trường và cấp tổ theo kế hoạch.

- Trần Hưng Đức (TTTD)

- Nguyễn Thị Nhơn

- Trần Anh Trung

Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM hoặc TPCM

            - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 6 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời. 

Các tin khác