Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 21 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 08:36 06/03/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 26
( Tuần 8 năm 2017, từ 20/02/2017 đến 26/02/2017 )

Tuần: 26 (từ ngày 20/02/2017 đến ngày 25/02/2017)

1. Dạy học theo đúng phân phối chương trình.

2. GV lên lịch báo giảng đúng theo quy định của chuyên môn.

3. GVCN lớp bám lớp và thực hiện theo kế hoạch chung của trường.

4. Hướng dẫn TTSP theo kế hoạch của Nhà trường.

5. Dạy bồi dưỡng HSG lớp 10 và lớp 11: Thầy Hòa, thầy Trung

6. GV dạy lớp 11 nộp đề KTĐK cho TTCM hạn cuối thứ Hai (27/02/2017)

7. Dạy thay cô Nhơn đi họp tại thành đoàn Huế

GV dạy thay

Tiết/Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

T. Hòa

Tiết 4,5

Buổi chiều

Thứ Ba

(21/02/2017)

10B12

8. Thao giảng cấp trường và cấp tổ theo kế hoạch.

- Trần Hưng Đức (TTTD)

- Nguyễn Thị Nhơn

- Trần Anh Trung

Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM hoặc TPCM

            - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 6 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

Đăng ký thao giảng

 

Họ, tên GV

ĐKTG

Tiết/Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Trần Anh Trung

Cấp trường

2 (sáng)

(22/02/2017)

12B10

Trần Hưng Đức

Cấp trường

2 (chiều)

Bảy

(25/02/2017)

11B5

Các tin khác