Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 20 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 11:26 29/02/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 27
( Tuần 9 năm 2016, từ 29/02/2016 đến 06/03/2016 )

Tuần: 27 (từ ngày 29/02/2016 đến ngày 05/03/2016)

  1. Dạy học theo đúng phân phối chương trình.
  2. GV lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên trang Web, chuyên môn kiểm tra hàng tuần vào thứ Ba.
  3. GVCN lớp bám lớp và thực hiện theo kế hoạch chung của trường.
  4.  Kế hoạch thao giảng theo kế hoạch

   Thầy Hòa, thầy Hiếu, cô Vân.

  1. GV dạy lớp 11 tiếp tục ôn tập KTĐK theo PPCT (nếu chậm tiết GV có kế hoạch dạy bù)
  2. Kiểm tra ĐKTT lớp 11 vào tiết 4 (buổi chiều) thứ Năm (03/03/2016). GV dạy lớp 11 sau tiết 4 tập trung chia bài và nhận bài để chấm.

7.  GV dạy lớp 12 tiến hành ôn tập KTĐK.

  1. 8.   Hướng dẫn SVTT theo kế hoạch của Nhà trường. Nộp kết quả điểm cho thầy Dũng (PHT) vào thứ Hai hằng tuần.

9.   Dạy thay thầy Hoàng đi dự hội nghị

GV dạy thay

Tiết/Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Cô Vân

Tiết 1

Buổi chiều

Thứ Hai

(29/02/2016)

11B6

10. Tiếp tục triển khai dự giờ thăm lớp, đăng ký thao giảng cấp tổ và cấp trường

Lưu ý: GV đăng ký thao giảng trước một tuần vào thứ 5 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

Thao gảng

Họ và tên GV

ĐK TG

Tiết/Buổi

Thứ/Ngày

Lớp

Bài

Nguyễn Thị Anh Đào

Cấp trường

Tiết 2 buổi sáng

Ba (01/03/2016)

10B4

Quá trình đẳng tích. Định luật Charles

Nguyễn Thị Anh Đào

Cấp tổ

Tiết 3 buổi sáng

Sáu

(04/03/2016)

10B9

Bài tập Định luật Boyle- Mariotte. Định luật Charles

Các tin khác