Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 21:42 02/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 20
( Tuần 1 năm 2019, từ 31/12/2018 đến 06/01/2019 )

Tuần: 20 (từ ngày 31/12/2018 đến ngày 05/01/2019)

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

(31/12/2018)

HS nghỉ học

HS nghỉ học

Thứ Ba

(01/01/2019)

Nghỉ Tết Dương lịch

Nghỉ Tết Dương lịch

Thứ Tư

(02/01/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Năm

(03/01/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Sáu

(04/01/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Bảy

(05/01/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

*  Thao giảng cấp trường và cấp tổ theo kế hoạch

- Trần Nguyên Trị

- Nguyễn Thị Anh Đào

Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM hoặc TPCM

            - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 5 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

Các tin khác