Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 09:26 30/12/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 19
( Tuần 1 năm 2020, từ 30/12/2019 đến 05/01/2020 )

Tuần: 19 (từ ngày 30/12/2019 đến ngày 04/01/2020)

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

(30/12/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu

7h00: GVCN dự chào cờ

Dạy và học theo thời khóa biểu

16h30: GVCN dự chào cờ

Thứ Ba

(31/12/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

(01/01/2020)

Nghỉ Tết Dương lịch

Nghỉ Tết Dương lịch

Thứ Năm

(02/01/2020)

Coi kiểm tra học kì 1 theo kế hoạch

Coi kiểm tra học kì 1 theo kế hoạch

Thứ Sáu

(03/01/2020)

Coi kiểm tra học kì 1 theo kế hoạch

Coi kiểm tra học kì 1 theo kế hoạch

Thứ Bảy

(04/01/2020)

7h30: Chấm bài kiểm tra học kì 1 lớp 10

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử 20

Coi kiểm tra học kì 1 theo kế hoạch Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử 20

*  Thao giảng cấp trường và cấp tổ theo kế hoạch

- Đỗ Thị Hương Giang

- Nguyễn Thị Anh Đào

Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM hoặc TPCM

            - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 5 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

Các tin khác