Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 10:46 02/03/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 23
( Tuần 10 năm 2020, từ 02/03/2020 đến 08/03/2020 )

Tuần: 23+ (từ ngày 02/03/2020 đến ngày 07/03/2020)

Thứ

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai 
(02/03/2020)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Ba 
(03/03/2020)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Tư

(04/03/2020)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Năm

(05/03/2020)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Sáu

(06/03/2020)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Bảy

(07/03/2020)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử tuần 24

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử tuần 24

*Thao giảng cấp trường và cấp tổ tháng 3/2020

- Đỗ Thị Hương Giang (TTTD)

- Nguyễn Thị Anh Đào

- Nguyễn Duy Hoàng

Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM và TPCM

            - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 5 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

Các tin khác