Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 20 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 20:51 11/03/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 29
( Tuần 11 năm 2019, từ 11/03/2019 đến 17/03/2019 )

Tuần: 29 (từ ngày 11/03/2019 đến ngày 16/03/2019)

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai 
(11/03/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử

7h00: GVCN dự chào cờ

Dạy và học theo thời khóa biểu

16h30: GVCN dự chào cờ

Thứ Ba 
(12/03/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

(13/03/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

(14/03/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

15h40: Sinh hoạt Tổ chuyên môn

Thứ Sáu

(15/03/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

(16/02/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu

* Hướng dẫn TTSP theo kế hoạch: Thầy Hòa, cô Bình, thầy Trị

*Thao giảng cấp trường và cấp tổ tháng 3/2019

- Hồ Văn Hòa (TTTD)

- Trần Anh Trung (TTTD)

Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM và TPCM

            - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 5 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

Các tin khác