Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 28 tháng 03 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 07:33 20/03/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 43
( Tuần 12 năm 2019, từ 18/03/2019 đến 24/03/2019 )

Tuần: 30 (từ ngày 18/03/2018 đến ngày 22/03/2018)

Thứ

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai 
(18/03/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

7h00: GVCN dự chào cờ.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

16h30: GVCN dự chào cờ.

Thứ Ba 
(19/03/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Tiết 3 _ Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường _Thầy Hoàng_Lớp 11B11

Thứ Tư

(20/03/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Năm

(21/03/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Sáu

(22/03/2019)

Hội trại 26/3

Hội trại 26/3

Thứ Bảy

(23/02/2019)

Hội trại 26/3

Hội trại 26/3

* Hướng dẫn TTSP theo kế hoạch: Thầy Hòa, cô Bình, thầy Trị

*Thao giảng cấp trường và cấp tổ tháng 3/2019

- Hồ Văn Hòa (TTTD)

- Trần Anh Trung (TTTD)

Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM và TPCM

            - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 5 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

Các tin khác