Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 02 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 08:48 25/03/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 44
( Tuần 13 năm 2019, từ 25/03/2019 đến 31/03/2019 )

Tuần: 31 (từ ngày 25/03/2019 đến ngày 30/03/2019)

Thứ

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai 
(25/03/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

7h00: GVCN dự chào cờ.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

16h30: GVCN dự chào cờ.

 

Thứ Ba 
(26/03/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Tiết 4 _ Thao giảng _Thầy Hòa _Lớp 11B10 (TTTD)

 

Thứ Tư

(27/03/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Năm

(28/03/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Tiết 3: Thi GVDG cấp trường _Thầy Hoàng_Lớp 10B15

15h40: Sinh hoạt tổ chuyên môn

Thứ Sáu

(29/03/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Bảy

(30/02/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

* Hướng dẫn TTSP theo kế hoạch: Thầy Hòa, cô Bình, thầy Trị

*Thao giảng cấp trường và cấp tổ tháng 3/2019

- Hồ Văn Hòa (TTTD)

- Trần Anh Trung (TTTD)

Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM và TPCM

            - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 5 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời. 

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

7h00: GVCN dự chào cờ.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

16h30: GVCN dự chào cờ.

 

Các tin khác