Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 20 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Vật lí

Cập nhật lúc : 08:57 26/04/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 45
( Tuần 15 năm 2019, từ 08/04/2019 đến 14/04/2019 )

Tuần: 33 (từ ngày 08/04/2018 đến ngày 14/04/2018)

Thứ

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai 
(08/04/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

7h00: GVCN dự chào cờ.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

16h30: GVCN dự chào cờ.

Thứ Ba 
(9/04/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Tư

(10/04/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Năm

(11/05/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Sáu

(12/06/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Thứ Bảy

(13/04/2019)

Dạy và học theo thời khóa biểu.

Dạy và học theo thời khóa biểu.

GV thao giảng theo kế hoạch

- Phạm Thị Ngọc Bình

- Đỗ Thị Hương Giang

- Trần Nguyên Trị

Lưu ý: - GV đăng ký không trùng tiết với TTCM hoặc TPCM

            - GV đăng ký thao giảng trước một tuần chậm nhất vào thứ 6 hàng tuần để TTCM lên kế hoạch kịp thời.

Các tin khác